Radmile Matejčić 10, HR-51000 Rijeka, Croatia
+385 98 98 69 662
info@ster.hr

Financiranje inovativnoga projekta putem Poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”

Financiranje inovativnoga projekta putem Poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”

Projekt pod nazivom “Inovativni simulator elektroenergetskog sustava u oblaku – iSIMELEC” (KK.03.2.2.03.0029).

Studio Elektronike Rijeka d.o.o.  (STER) potpisao je Ugovor o suradnji s Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci o pružanju usluga izrade inovativne platforme čije je sufinanciranje STER ostvario putem poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (KK.03.2.2.03), a temeljem Ugovora o dodjeli vaučera u postupku dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je STER potpisao s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta za provedbu projekta “Inovativni simulator elektroenergetskog sustava u oblaku – iSIMELEC” (KK.03.2.2.03.0029).

Kratki opis projekta:

Inovativni simulator omogućit će modeliranje i simulaciju rada elektroenergetskog sustava u oblaku (eng. Innovative simulator of electric power system in Cloud – iSIMELEC), koristeći pritom arhitekturu platforme WAMSTER za prikupljanje i vizualizaciju podataka iz jedinica za sinkronizirana mjerenja fazora. Za potrebe nadogradnje platforme te razvoja slijednih rješenja i aplikacija u sektoru elektroenergetike, cilj projekta je definiranje parametara modela mreže i izrada matematičkog modela EES-a, prikupljanje podataka o mrežnoj topologiji i uklopnom stanju sustava, provedba analize osmotrivosti sustava i redundancije mjerenja, obrada grubih pogrešaka u mjerenjima te određivanje strujno-naponskih prilika.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Realizacijom projekta će se unaprijediti istraživačko-razvojni kapaciteti tvrtke i otvoriti mogućnost za razvoj kompleksnih algoritama i aplikacija zasnovanih na tehnologiji sinkroniziranih mjerenja fazora u području vođenja EES-a, što predstavlja jedan od budućih smjerova razvoja i nadogradnje postojeće palete proizvoda i usluga tvrtke, kako bi se izbjegli raspadi sustava često viđeni u svijetu u posljednja dva desetljeća, a koji rezultiraju prekidima u isporuci električne energije sa značajnim gubitcima.

Ukupna vrijednost projekta:

105.000,00 kuna

Iznos koji sufinancira EU (70%):

73.500,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

08/2019.-11/2019.

Kontakt osoba za više informacija:

Vedran Grudenić, vedran.grudenic@ster.hr

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *